Terug

Nationaal NPO Kampioen Meerdaagse Fond 2007
 

ZLU huldiging WESM 2013
 
 

Behaalde kampioenschappen vanaf 2001;

  * 1e Nationale Marathon ZLU 2008
  * 1e Olympiade Sportklasse Marathon Nederland  
  * 1e Nationaal Kampioen Meerdaagse Fond '07  
  * 1e Nationale Asduif Perpignan 2004 t/m 2007  
  * 2e West Europese Super Marathon '13  
  * 1e + 2e Asduif Meerdaagse Fond NPO Sector 2 '07  
  * 2e Intern. Duif Competitie Zware Fond '08  
  * 2e Super Kampioen Samenspel Noord en Zuid-Holland  
  * 2e European Championship Ace Pigeon Mira 2008  
  * 4e European Championship Mira 2008  
  * 4e Nationale Marathon 10 getekende 2008  
  * 5e Nationaal Kampioen Meerdaagse Fond '01  
  * 5e Intern. Duif Competitie Zware Fond '07  
  * 5e West-Nederlandse Marathon  
  * 5e S.N.Z.H. Kampioenschap  
  * 6e Nationale Asduif Perpignan 2007 t/m 2009  
  * 7e Nationale Marathon ZLU '09  
  * 8e Nationale Marathon ZLU '01  
  * 8e Overnachtfond Kampioen Afdeling 5 Zuid-Holland  
  * 9e West Europese Super Marathon '12  
  * 9e Nationale Marathon ZLU '03  
  * 11e West-Nederlandse Marathon  
  * 12e + 14e Nationale Asduif Meerdaagse Fond '07
  * 13e Nat. Asduif Dax/Tarbes 3 jarig klassement '09  
  * 14e IATP PIPA 5 jarig klassement 2008 - 2012  
  * 16e Intern. Duif Competitie Zware Fond '01  
  * 19e West Europese Super Marathon 09  
  * 36e West Europese Super Marathon 01  
  * 36e West Europese Super Marathon 03  
  * 37e West Europese Super Marathon 08